Kinderurologisch project

21-03-2018 | 20:46

Het eerste van de zes geplande operatieprojecten van dit jaar werd gehouden van 24 februari tot en met 2 maart j.l. Dr.Herman Bakker en Dr.Liem Lie zagen in dit kinderurologische project bijna 200 kinderen tijdens de spreekuren. Buiten de spinabifidakinderen die half-of jaarlijks op controle komen, ook veel kinderen met andere (veelal gecompliceerde) urologische (geboorte)afwijkingen. Zij voerden 22 operaties uit. Kortom een zeer succesvol eerste operatieproject.